Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Presentació
Autor/es Mulet Trobat, Bartomeu
Matèries en català: Filosofia ; Ciències socials
Matèries en anglès: Philosophy ; Social sciences
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1996, Vol. 25-26, p. 7
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess