Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La paradoja del hombre en Ortega
Autor/es Cela Conde, Camilo José
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1989, Vol. 11, pp. 69-81
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess