Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La legitimación política de la ética
Autor/es Cela Conde, Camilo José
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Font:  Taula 1986, Vol. 5, p. 67-78
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess