Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El alma, de Homero a Alcmeón de Crotona
Autor/es Martín Roig, Antonio
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1982, Vol. 1, pp. 67-76
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess