Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Assaig d'apropament a la qüestió de la relació entre sentit comú i coneixement filosòfic del món
Autor/es Barber Orfila, Antoni
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1982, Vo. 1, pp. 41-46
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess