Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El sur: reivindicación de una poética de la fantasía emergente
Autor/es Sarriegui Perelló, José Maria
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1982, Vol. 1, pp. 37-40
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess