Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Rousseau y el rousseanísme en Mallorca: reinterpretación de Un hiver à Majorque. De D'Alambert a Quadrado 1800-1840
Autor/es García Marín, Jesús
Matèries en català: Filosofia ; Ciències polítiques
Matèries en anglès: Philosophy ; Political science
Abstract:  Abstract non available
Font:  Taula 1982, Vol. 1, pp. 15-20
Identificador:  0214-6657
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess