Examina


Els principis de l'Art lul·liana i les seves definicions  - Gayà Estelrich, Jordi
Taula 2002, Vol. 37, pp. 53-71 - 20 p. - 
Ver registro completo
L'Art de Llull com a alternativa a l'aristotelisme parisenc  - Bonner, Anthony
Taula 2002, Vol. 37, pp. 11-19 - 10 p. - 
Ver registro completo
L'evolució de les figures A, S, T de l'Art quaternària en el trànsit cap a l'Art ternària  - Rubio Albarracín, Josep Enric
Taula 2002, Vol. 37, pp. 83-98 - 16 p. - 
Ver registro completo
La figura de Ramon Llull en la poesia mallorquina de la Renaixença  - Rosselló Bover, Pere
Taula 2002, Vol. 37, pp. 113-131 - 20 p. - 
Ver registro completo
La información sobre Mahoma en la Doctrina Pueril de Ramon Llull  - Cruz Palma, Óscar de la
Taula 2002, Vol. 37, pp. 37-49 - 13 p. - 
Ver registro completo
La mística luliana: pretensión de síntesis  - Pardo Pastor, Jordi
Taula 2002, Vol. 37, pp. 73-82 - 10 p. - 
Ver registro completo
Nota de la redacció: la moral como libertad realizada  - Vermal Beretta, Juan Luis; Urbina Tortella, Sebastián; Álvarez-Gómez, Mariano
Taula 2002, Vol. 37, pp. 144-153 - 10 p. - 
Ver registro completo
Notes filològiques sobre el Liber de Sancta Maria de Ramon Llull  - Villalba i Varneda, Pere
Taula 2002, Vol. 37, pp. 99-109 - 11 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y la crítica al averroísmo cristiano  - Bordoy Fernández, Antoni
Taula 2002, Vol. 37, pp. 21-35 - 15 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull, de l'Edat Mitjana a l'Humanisme  - Simó Artero, Joan Carles
Taula 2002, Vol. 37, pp. 133-141 - 9 p. - 
Ver registro completo
Recensions bibliogràfiques  - Andreu, Ramon; Bordoy Fernández, Antoni; Amengual Coll, Gabriel
Taula 2002, Vol. 37, pp. 156-170 - 15 p. - 
Ver registro completo