Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

rubio (8) albarracin (4) enric (4) josep (23) i (44)


Les raons necessàries segons l'Art Demostrativa  - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Font: Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 3-14
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Filosofia.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Philosophy.
Rellevància comparativa: 11.0163145 - 12 p. - Ver registro completo

Alguns antecedents de la figura T de l'art quaternària al Llibre de contemplació en Déu  - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Font: Studia Lulliana 1997, Vol 37, p. 79-104
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 11.0163145 - 26 p. - Ver registro completo

Un capítol en l'us de l'al·legoria en Ramon Llull: exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Font: Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 5-27
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 11.0163145 - 23 p. - Ver registro completo

Com és la vertadera Figura X de l'Ars compendiosa inveniendi veritatem?  - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Font: Studia Lulliana 2000, Vol 40, p. 47-80
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Ars compendiosa inveniendi veritatem.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Ars compendiosa inveniendi veritatem.
Rellevància comparativa: 11.0163145 - 34 p. - Ver registro completo