Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'colom' apareix 12 vegades a 12 documents
'miquel' apareix 12 vegades a 12 documents


El nombre de "Miramar" dentro de la toponimia luliana  - Colom, Miquel
Font: Studia Lulliana 1978, Vol 22 f1-3,p. 67-69
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Names, Geographical Miramar
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Llenguatge .
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Language.
Rellevància comparativa: 6.189055 - 3 p. - Ver registro completo

Segon petit suplement al Glossari General Lul·lià  - Colom, Miquel
Font: Studia Lulliana 1991, Vol 31 f2, p. 125-147
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 6.189055 - 23 p. - Ver registro completo

Primer petit suplement al Glossari General Lul·lià  - Colom, Miquel
Font: Studia Lulliana 1990, Vol 30 f2, p. 161-171
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Català s.XIII Glosaris, vocabularis, etc. ; Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Matèries en anglès: Catalan language Glossaires, vocabulair, etc..
Rellevància comparativa: 6.189055 - 11 p. - Ver registro completo

Aspectes secundaris dins l'obra escrita de Ramon Llull ("Sabaters i Sabates", "Teles i Vestits", "Gramàtica")  - Colom, Miquel
Font: Studia Lulliana 1973, Vol 17 f1, p. 43-60
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 6.189055 - 18 p. - Ver registro completo