Cerca de text


3 documents rellevants a la consulta.

'lluis' apareix 9 vegades a 9 documents
'cabre' apareix 3 vegades a 3 documents


"Conèixer e haver moralitats bones" L'ús de la literatura en L'Arbre exemplifical de Ramon Llull - Cabré, Lluís
Font: Studia Lulliana 1988, Vol 28 f2, p. 139-167
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 7.0896907 - 29 p. - Ver registro completo

Homilètica lul·liana: context i públic a l'ombra de l'Art - Cabré, Lluís
Font: Studia Lulliana 2000, Vol 40, p. 3-22
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Predicació Història 600-1500, Edat mitjana .
Matèries en anglès: Preaching History Middle Ages, 600-1500.
Rellevància comparativa: 7.0896907 - 20 p. - Ver registro completo

Apunts sobre Ramon Llull i J. V. Foix (1933- 1938)  - Cabré, Lluís
Font: Studia Lulliana 2019, Vol 59, p. 89-98
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: [eng] Based upon J. V. Foix’s articles in La Publicitat and further data from around 1933 to 1936, these notes aim at portraying Foix’s unique identification with Llull’s oeuvre. In addition, it is suggested that Llull’s Desconhort may be the source for the metaphysical pain conveyed at the beginning of Foix’s Sol, i de dol. ; [cat] Aquests apunts es basen en els articles sobre Llull que J. V. Foix publicà a La Publicitat entre 1933 i 1936, i en altres dades d’aquests anys, per mirar de retratar la singular identificació de Foix amb l’obra de Llull. Després es proposa que el dolor metafísic present al principi de Sol, i de dol, de Foix, té present la lectura del Desconhort de Llull.
Matèries en català: Poesia ; Llull, Ramon, 1232 o 1233-1315 o 1316.
Matèries en anglès: Poetry ; Llull, Ramon, 1232 o 1233-1315 o 1316 .
Rellevància comparativa: 7.0896907 - 10 p. - Ver registro completo