Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

'gabriel' apareix 9 vegades a 9 documents
'segui' apareix 7 vegades a 7 documents


Relaciones del Cister y de San Bernardo con el Bto. Ramón Llull  - Seguí, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1964, Vol 8 f3, p. 171-190
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 6.656474 - 19 p. - Ver registro completo

La influencia cisterciense en el Beato Ramon Llull  - Seguí, Gabriel
Font: Studia Lulliana 1957, Vol 1 f3, p. 351-370
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació ; Filosofia.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation.
Rellevància comparativa: 6.656474 - 20 p. - Ver registro completo