Cerca de text


1 document ha coincidit amb la consulta.

tejada (1) elias (1) de (38) francisco (6)


El pensamiento político de los humanistas Alfonsinos de Nápoles  - Elías de Tejada, Francisco
Font: Studia Lulliana 1957, Vol 1 f3, p. 335-350
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Matèries en català: Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy.
Rellevància comparativa: 11.665686 - 16 p. - Ver registro completo