Cerca de text


2 documents rellevants a la consulta.

carreras (7) tomas (2) artau (7)


La Etica de Ramon Llull y el Lulismo  - Carreras Artau, Tomàs ; Carreras Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1957, Vol 1 f1, p. 1-30
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Filosofia ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Lul·lisme .
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 6.699918 - 30 p. - Ver registro completo

Dues notes del lul·lisme trecentista  - Carreras Artau, Tomàs ; Carreras y Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1972, Vol 16 f2-3, p. 231-239
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Lul·lisme ; Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy.
Rellevància comparativa: 6.699918 - 9 p. - Ver registro completo