Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

joaquin (11) carreras (7) artau (7)


La edición de las "Raimundi Lulli opera latina"  - Carreras Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1959, Vol 3 f2, p. 185-190
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Teologia Reculls d'escrits ; Filosofia Reculls d'escrits ; Església catòlica Obres apologètiques.
Matèries en anglès: Philosophy Collected works. ; Theology Collected works. ; Catholic church Apologetic works.
Rellevància comparativa: 8.240075 - 6 p. - Ver registro completo

Inautenticidad luliana del "De auditu kabbalistico"  - Carreras Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1966, Vol 10 f1 p. 95-102
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Càbala.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Cabala .
Rellevància comparativa: 8.240075 - 7 p. - Ver registro completo

En torno al primer siglo del lulismo  - Carreras Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1964, Vol 8 f1-2, p. 83-92
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Lul·lisme .
Matèries en anglès: Philosophy.
Rellevància comparativa: 8.240075 - 9 p. - Ver registro completo

La Etica de Ramon Llull y el Lulismo  - Carreras Artau, Tomàs ; Carreras Artau, Joaquín
Font: Studia Lulliana 1957, Vol 1 f1, p. 1-30
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Filosofia ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Lul·lisme .
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 6.1800566 - 30 p. - Ver registro completo