Cerca de text


4 documents rellevants a la consulta.

'batllori' apareix 4 vegades a 4 documents
'miquel' apareix 12 vegades a 12 documents


Entorn de l'antilullisme de Sant Robert Bellarmino El procés del Sant Ofici contra el monjo Celesti don Placido Perilli, 1607 - Batllori, Miquel
Font: Studia Lulliana 1957, Vol 1 f1, p. 97-113
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Filosofia.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315.
Rellevància comparativa: 6.7862487 - 19 p. - Ver registro completo

El gran Cardenal d'Espanya i el lul·lista antilul·lià Fernando de Córdoba  - Batllori, Miquel
Font: Studia Lulliana 1958, Vol 2 f3, p. 313-316
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Córdoba, Fernando de 1422-1486 ; Filosofia.
Matèries en anglès: Philosophy.
Rellevància comparativa: 6.7862487 - 4 p. - Ver registro completo

Certeses i dubtes en la biografia de Ramon Llull  - Batllori, Miquel
Font: Studia Lulliana 1960, Vol 4 f3, p. 317-320
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Biografia.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Biography.
Rellevància comparativa: 6.7862487 - 4 p. - Ver registro completo

Lul·lisme i antilul·lisme entre els segles XVIIè ¡ XVIIIè  - Batllori, Miquel
Font: Studia Lulliana 1967, Vol 11 f1 p. 5-20
Tipus de document: info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal: All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess
Abstract: Abstract not available
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Influència.
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Influence.
Rellevància comparativa: 6.7862487 - 15 p. - Ver registro completo