Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Apunts sobre Ramon Llull i J. V. Foix (1933- 1938)
Autor/es Cabré, Lluís
Matèries en català: Poesia ; Llull, Ramon, 1232 o 1233-1315 o 1316
Matèries en anglès: Poetry ; Llull, Ramon, 1232 o 1233-1315 o 1316
Abstract:  [eng] Based upon J. V. Foix’s articles in La Publicitat and further data from around 1933 to 1936, these notes aim at portraying Foix’s unique identification with Llull’s oeuvre. In addition, it is suggested that Llull’s Desconhort may be the source for the metaphysical pain conveyed at the beginning of Foix’s Sol, i de dol. ; [cat] Aquests apunts es basen en els articles sobre Llull que J. V. Foix publicà a La Publicitat entre 1933 i 1936, i en altres dades d’aquests anys, per mirar de retratar la singular identificació de Foix amb l’obra de Llull. Després es proposa que el dolor metafísic present al principi de Sol, i de dol, de Foix, té present la lectura del Desconhort de Llull.
Font:  Studia Lulliana 2019, Vol 59, p. 89-98
Identificador:  doi:10.3306/STUDIALULLIANA.114.89
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess