Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Angelología y Cristología en Ramon Llull
Autor/es Llinàs Puente, Carles
Matèries en català: Àngels ; Cristologia ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació
Matèries en anglès: Angels ; Jesus Christ Person and offices ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 41-68
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess