Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Alguns antecedents de la figura T de l'art quaternària al Llibre de contemplació en Déu
Autor/es Rubio i Albarracín, Josep Enric
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1997, Vol 37, p. 79-104
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess