Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Ascensio, virtus: dos conceptos del contexto original del sistema luliano
Autor/es Gayà Estelrich Jordi
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1994, Vol 34, p. 3-49
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess