Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Apunte sobre el conocimiento de Ramon Llull en Polonia
Autor/es Górski, Eugeniusz
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1991, Vol 31 f1, p. 41-52
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess