Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Affatus: natural Science as Moral Theology (Part one)
Autor/es Johnston, Mark D.
Matèries en català: Teologia moral
Matèries en anglès: Moral theology.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1990, Vol 30 f1, p. 3-30
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess