Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     "Ars Patris Filius". Buenaventura y Ramon Llull
Autor/es Gayà Estelrich, Jordi
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1987, Vol 27 f1, p. 21-36
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess