Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunos temas lulianos en los escritos de Charles de Bovelles
Autor/es Gayà Estelrich, Jordi
Matèries en català: Bovillus, Carolus, 1479-1567
Matèries en anglès: Bovillus, Carolus, 1479-1567.
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 49-69
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess