Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Aspectes secundaris dins l'obra escrita de Ramon Llull ("Sabaters i Sabates", "Teles i Vestits", "Gramàtica")
Autor/es Colom, Miquel
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1973, Vol 17 f1, p. 43-60
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess