Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Sobre la identificación del «Libre del passatge»
Autor/es Garcías Palou, Sebastián
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre del passatge
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre del passatge
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1972, Vol 16 f2-3, p. 216-230
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess