Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     ¿Qué año escribió Ramón Llull la "Doctrina Pueril"?
Autor/es Garcías Palou, Sebastián
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Doctrina Pueril
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Doctrina Pueril
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1968, Vol 12 f1 p. 33-46
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess