Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Eficacia del método especulativo, seguido por el Bto. Ramón Llull en sus tratados que versan sobre el capital error trinitario de la desmembración oriental
Autor/es Garcías Palou, Sebastián
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1965, Vol 9 f1 p. 71-84
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess