Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La fecha del "Desconhort", en relación con las visitas del Bto. Ramón Llull a la corte papal
Autor/es Garcías Palou, Sebastián
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1963, Vol 7 f1, pp. 79-88
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess