Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Algunas observaciones sobre la traducción alemana de Ludwig Klaiber del "Libro de Amigo y Amado"
Autor/es Awe, Edith
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre de amic e d'amat
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Libre de amic e d'amat
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1961, Vol 5 f3, p. 306-316
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess