Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El "Liber de Sancto Spiritu" de Ramon Llull, ¿fué escrito con motivo de la celebración del II concilio de Lyon (1274)?
Autor/es Garcías Palou, Sebastián
Matèries en català: Teologia dogmàtica
Matèries en anglès: Theology, Doctrinal
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1959, Vol 3 f1, p. 59-70
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess