Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La tradición de la apologética luliana en el Reino de Fez
Autor/es Vendrell de Millas, Francesca
Matèries en català: Islamisme Obres apologètiques ; Filosofia
Matèries en anglès: Islam Apologetic works ; Philosophy
Font:  Studia Lulliana 1957, Vol 1 f3, p. 371-376
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess