Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     El pensamiento político de los humanistas Alfonsinos de Nápoles
Autor/es Elías de Tejada, Francisco
Matèries en català: Filosofia
Matèries en anglès: Philosophy
Font:  Studia Lulliana 1957, Vol 1 f3, p. 335-350
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess