Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     Notes per a una valoracio del lèxic de Ramon Llull
Autor/es Moll, Francesc de B. (Francesc de Borja)
Matèries en català: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Crítica i interpretació
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315 Criticism and interpretation
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1957, Vol 1 f2, p. 157-206
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess