Registro completoAccedir a l'exemplar

Títol:     La controverse sur la Procession du Saint- Esprit dans les écrits de Raymond Llull
Autor/es Kamar, Eugène
Matèries en català: Filosofia ; Llull, Ramon, 1232/3-1315 ; Lul·lisme
Matèries en anglès: Llull, Ramon, 1232/3-1315
Abstract:  Abstract not available
Font:  Studia Lulliana 1957, Vol 1 f1, p. 31-43
Tipus de document:  info:eu-repo/semantics/article ; info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Avís legal:  All rights reserved ; info:eu-repo/semantics/openAccess