Examina


Bibliografia Lul·lística  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 117-258 - 142 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 259-269 - 11 p. - 
Ver registro completo
Dalla sensibilità all’intelletto: osservazioni sull’allegoria nel Llibre de contemplació  - Pistolesi, Elena
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 63-95 - 34 p. - 
Ver registro completo
El culte de la Mare de Déu de Blaquerna a l’Epir dels Comnè i a la Grècia dels Francs  - Torró Torrent, Jaume
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 97-116 - 20 p. - 
Ver registro completo
Oratio, Verbum, Sermo and “Les paraules de sa pensa”: Internal Discourse in Ramon Llull (1271/1272-1290), its Sources, Implications and Applications  - Hughes, Robert D.
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 3-61 - 59 p. - 
Ver registro completo