Examina


Bibliografia Lul·lística  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 101-116 - 16 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 179-191 - 13 p. - 
Ver registro completo
Crusading and the Penitential Life: James of Vitry’s Crusade Sermon Models and Llull’s De fine  - Beattie, Pamela
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 33-66 - 34 p. - 
Ver registro completo
La batalla dels elements. Fra Lluís de Flandes, caputxí, contra Benito Jerónimo Feijóo, benedictí  - Planas, Rosa
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 67-86 - 20 p. - 
Ver registro completo
La disputa de Barcelona como punto de inflexión  - Szpiech, Ryan
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 3-32 - 30 p. - 
Ver registro completo
Qui té por de Ramon Llull?  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 87-99 - 13 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 117-178 - 62 p. - 
Ver registro completo