Examina


Bibliografia Lul·lística  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 105-122 - 18 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 183-199 - 17 p. - 
Ver registro completo
Estudio sobre la bibliografía del lulismo de Portugal en los siglos XIV y XV  - Díaz Marcilla, Francisco José; Universidad de Sevilla
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 81-104 - 24 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 123-182 - 60 p. - 
Ver registro completo
Una aproximació a la Medicina de pecat de Ramon Llull  - Fernàndez Clot, Anna; CDRL – Universitat de Barcelona
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 25-53 - 29 p. - 
Ver registro completo
Una lectura no utòpica del Romanç d’Evast e Blaquerna  - Ripoll Perelló, Maribel; Universitat de les Illes Balears
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 3-24 - 22 p. - 
Ver registro completo
« ... nos emperó fem aquest libre artificialment...». L’ars combinatoria lulliana strumento dell’etica civile nel Llibre de virtuts e de pecats  - Evangelisti, Paolo; Università degli Studi, Trieste
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 55-80 - 26 p. - 
Ver registro completo