Examina


La influència del lul·lisme a les Facultats de Lleis i Canons de la Universitat Lulliana i Literària de Mallorca  - Ramis Barceló, Rafael
Studia Lulliana 2009, Vol 49, p. 107-119 - 13 p. - 
Ver registro completo
La teologia sacramentària de Ramon Llull (1) La definició de sagrament - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 2009, Vol 49, p. 51-69 - 19 p. - 
Ver registro completo
Tradizione e traduzione nel corpus lulliano  - Pistolesi, Elena
Studia Lulliana 2009, Vol 49, p. 3-50 - 48 p. - 
Ver registro completo
«En aquesta era yo ans que vengués en aquest loc». Notes al Llibre del gentil a propòsit del canvi d'opinió del savi jueu sobre la resurrecció - Ruiz Simon, Josep Maria
Studia Lulliana 2009, Vol 49, p. 71-105 - 35 p. - 
Ver registro completo