Examina


Angelología y Cristología en Ramon Llull  - Llinàs Puente, Carles
Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 41-68 - 28 p. - 
Ver registro completo
Com hom se pren guarda de so que fan los jutges e·ls avocats e·ls testimonis: lectura del capítol 114 del Llibre de Contemplació en Déu  - Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre
Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 93-106 - 14 p. - 
Ver registro completo
Ego, qui sum laicus  - Batalla, Josep
Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 69-92 - 24 p. - 
Ver registro completo
Primi passi per lo «scriptorium» lulliano, con una nota filologica  - Pomaro, Gabriella; Tenge-Wolf, Viola
Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 3-40 - 38 p. - 
Ver registro completo