Examina


Il primo lullismo in Italia: tradizione manoscritta e contesto della Lectura di Joan Bolons - Romano, Marta M. M.
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 71-115 - 45 p. - 
Ver registro completo
L'atzar en la filosofia moral. Un joc de tauler lul·lià de Joao de Barros: Diálogo sobre Preceitos Marais (1540)  - Friedlein, Roger
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 117-139 - 23 p. - 
Ver registro completo
La magúncia de Salzinger i altres records lul·lians de fra Bartomeu Forners  - Santanach, Joan
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 141-174 - 34 p. - 
Ver registro completo
La mise en texte de la primera versió de l'Art: noves formes per a nous continguts - Bonner, Anthony; Soler i Llopart Albert
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 29-50 - 22 p. - 
Ver registro completo
Note sulle definizioni lulliane  - Pistolesi, Elena
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 51-69 - 19 p. - 
Ver registro completo
Peirce's Account of the Categories and Ramon Llull  - Fidora, Alexander
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 175-186 - 12 p. - 
Ver registro completo
Un capítol en l'us de l'al·legoria en Ramon Llull: exegesi del capítol 354 del Llibre de contemplació - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 5-27 - 23 p. - 
Ver registro completo