Examina


Confirmaciones del culto primitivo a Ramon Llull  - Ferrer Flórez, Miguel
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f2, p. 127-155 - 30 p. - 
Ver registro completo
El lulismo ruso como fenómeno de cultura  - Bagno, Vsevolod
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 33-44 - 12 p. - 
Ver registro completo
Encore une question de méthode  - Urvoy, Dominique
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 51-52 - 2 p. - 
Ver registro completo
L'Art lul·liana com a autoritat alternativa  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 15-32 - 18 p. - 
Ver registro completo
La Disputatio contra judeos d'Inghetto Contardo  - Badia, Lola
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 47-50 - 4 p. - 
Ver registro completo
Les raons necessàries segons l'Art Demostrativa  - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f1, p. 3-14 - 12 p. - 
Ver registro completo
Un catàleg temàtic del Llibre d'Amic e Amat  - Dilla, Xavier
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f2, p. 99-126 - 28 p. - 
Ver registro completo
«Quod est haec ars inventiva?» (L'Art de Llull i la dialèctica escolàstica) - Ruiz Simon, Josep Maria
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f2, p. 77-98 - 22 p. - 
Ver registro completo