Examina


Ars Combinatoria and time: Llull, Leibniz and Peirce - Maróstica, Ana H.
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 105-134 - 30 p. - 
Ver registro completo
El Liber super Psalmum Quicumque de Ramon Llull i l'opció pels tàrtars  - Soler i Llopart, Albert
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 3-19 - 17 p. - 
Ver registro completo
Further notes on two unedited manuscripts of the Livre de l'ordre de chevalerie  - Glenn, Jonathan A.
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 39-58 - 20 p. - 
Ver registro completo
Orígens, composició i datació del Llibre d'amic e Amat  - Soler i Llopart, Albert
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 135-151 - 17 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull, teòleg de la Immaculada  - Maduell, Àlvar
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 163-180 - 18 p. - 
Ver registro completo
Ramon Lull and the theory of voting  - Mc Lean, Iain; London, J.
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 21-37 - 17 p. - 
Ver registro completo
Razón y fe en Llull y Descartes  - Guy, Alain
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 59-79 - 21 p. - 
Ver registro completo
Retórica y lulismo en Diego de Valades  - Beuchot, Mauricio
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 153-161 - 9 p. - 
Ver registro completo