Examina


Der Missionar Raimundus Lullus und seine Kritik am Islam  - Daiber, Hans
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 47-57 - 11 p. - 
Ver registro completo
Itinerarium Sacri Amoris: The Road to God in Ramon Llull's Blanquerna - Cofresi, Lina L.
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 221-225 - 5 p. - 
Ver registro completo
L'Astronomia lul·liana  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 187-198 - 12 p. - 
Ver registro completo
L'escola lliure de Lul.lisme (1935-1942)  - Trias Mercant, Sebastià
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 243-268 - 26 p. - 
Ver registro completo
La Demostración de la Trinidad en Ramon Llull  - Canals Vidal, Francisco
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 5-23 - 20 p. - 
Ver registro completo
La Novela Moral de Graçián (Un texto inédito del siglo XV)  - Satorre, José Joaquín
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 83-165 - 83 p. - 
Ver registro completo
Les idees pedagògiques de Ramon Llull i de Francesc Eiximenis: estudi comparatiu - Viera, David J.
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 227-242 - 16 p. - 
Ver registro completo
Man's Cosmic Ties  - Artus, Walter W.
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 25-46 - 22 p. - 
Ver registro completo
Notas sobre la astronomía y la astrología de Lull  - Samso, Julio
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 199-220 - 22 p. - 
Ver registro completo
Noves dades entorn del "Lul·lisme"de Nicolau de Cusa  - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 67-81 - 15 p. - 
Ver registro completo
Raymond Lull et l'utopie  - Hillgarth, J. N.
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 175-185 - 11 p. - 
Ver registro completo
Una Ambivalencia Luliana  - Torres-Alcala, Antonio
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 59-65 - 7 p. - 
Ver registro completo