Examina


"De conversione sua ad poenitentiam". Reflexiones ante la edicion crítica de Vita Coetanea  - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 87-91 - 5 p. - 
Ver registro completo
Algunos temas lulianos en los escritos de Charles de Bovelles  - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 49-69 - 21 p. - 
Ver registro completo
El "Studium Arabicum" del capítulo Dominicano de Toledo de 1.250  - Robles, Laureano
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 23-47 - 25 p. - 
Ver registro completo
El Monestir Jerònim de la Trinitat de Miramar, Mallorca. Notes disperses - Rosselló Vaquer, Ramon; Bover Pujol, Jaume
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 215-223 - 9 p. - 
Ver registro completo
In Memoriam  - Schmitt, Charles
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 225-228 - 4 p. - 
Ver registro completo
La Mediterranée et le Chistianisme  - Dufourq, Charles Emmanuel
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 5-22 - 18 p. - 
Ver registro completo
La Mística de Ramon Llull en el Libro "Del Amigo y del Amado"  - Nicolau, Miguel
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 129-163 - 35 p. - 
Ver registro completo
La Novela Moral de Graçián (Un texto inédito del siglo XV)  - Satorre, José Joaquín
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 165-210 - 46 p. - 
Ver registro completo
Notes de bibliografia i cronologia lul·lianes  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 71-86 - 16 p. - 
Ver registro completo
Reason and Revelation: The coincidence of opposites in Ramon Llulls thought - Cofresi, Lina L.
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 211-214 - 4 p. - 
Ver registro completo
References et influences Arabes Dans le Libre de contemplació - Llinarès, Armand
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 109-127 - 19 p. - 
Ver registro completo