Examina


Cartes de tema lul·lià d'En Mateu Obrador a Mossèn Alcover  - Moll, Francesc de B. (Francesc de Borja)
Studia Lulliana 1965, Vol 9 f2-3 p. 229-250 - 22 p. - 
Ver registro completo
Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma  - Pomaro, Gabriella; Sari, Simone
Studia Lulliana 2010, Vol 50, p. 21-50 - 30 p. - 
Ver registro completo
Certeses i dubtes en la biografia de Ramon Llull  - Batllori, Miquel
Studia Lulliana 1960, Vol 4 f3, p. 317-320 - 4 p. - 
Ver registro completo
Christus est proximus noster. Costruzione dell'identità comunitaria e definizione delle infidelitates in Arnau de Vilanova e Ramon Llull - Evangelisti, Paolo
Studia Lulliana 2005-06, Vol 45-46, p. 39-70 - 32 p. - 
Ver registro completo
Cincogesma-Pentecosta: Una precisió cronològica en la vida de Ramon Llull - Olivar, Alexandre
Studia Lulliana 1966, vol 10 f1 p. 103-106 - 3 p. - 
Ver registro completo
Circunstancias históricas que inspiraron la composición del "Tractatus de modo convertendi infideles", del Bto. Ramón Llull  - Garcías Palou, Sebastián
Studia Lulliana 1963, Vol 7 f2-3, p. 189-202 - 14 p. - 
Ver registro completo
Com és la vertadera Figura X de l'Ars compendiosa inveniendi veritatem?  - Rubio i Albarracín, Josep Enric
Studia Lulliana 2000, Vol 40, p. 47-80 - 34 p. - 
Ver registro completo
Com hom se pren guarda de so que fan los jutges e·ls avocats e·ls testimonis: lectura del capítol 114 del Llibre de Contemplació en Déu  - Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre
Studia Lulliana 2008, Vol 48, p. 93-106 - 14 p. - 
Ver registro completo
Com i per què l'Ars brevis de Ramon Llull es va traduir a l'hebreu  - Hames, Harvey
Studia Lulliana 2011, Vol 51, p. 3-23 - 21 p. - 
Ver registro completo
Como cabria entender, en la filosofia actual, el ascenso y descenso del entendimiento  - Zaragüeta, Juan
Studia Lulliana 1960, Vol 4 f3, p. 257-273 - 17 p. - 
Ver registro completo
Comparación entre el "Félix" de Ramón Llull y el caballero Cifar, novela caballeresca a lo divino  - Alfonso, Martha
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f1 p. 77-82 - 5 p. - 
Ver registro completo
Concepto de «ars» y su uso en Juan Escoto Eriúgena  - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 1991, Vol 31 f1, p. 19-39 - 21 p. - 
Ver registro completo
"Conèixer e haver moralitats bones" L'ús de la literatura en L'Arbre exemplifical de Ramon Llull - Cabré, Lluís
Studia Lulliana 1988, Vol 28 f2, p. 139-167 - 29 p. - 
Ver registro completo
Confirmaciones del culto primitivo a Ramon Llull  - Ferrer Flórez, Miguel
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f2, p. 127-155 - 30 p. - 
Ver registro completo
Consideraciones en torno al problema de la fe y la razón en la obra literaria de Ramon Llull  - Trias Mercant, Sebastià
Studia Lulliana 1979, Vol 23 f1, p. 45-68 - 24 p. - 
Ver registro completo
Correccions i problemes cronològics  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1995, Vol 35, p. 85-95 - 11 p. - 
Ver registro completo
Cronica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 1979, Vol 23 f2-3, p. 203-214 - 12 p. - 
Ver registro completo
Cronica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 1977, Vol 21 f3, p. 225-232 - 8 p. - 
Ver registro completo
Cronica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 1979, Vol 23 f1, p. 73-75 - 3 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2011, Vol 51, p. 189-200 - 12 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Studia Lulliana 2019, Vol 59, p. 215-223 - 9 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 183-199 - 17 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2017, Vol 57, p. 259-269 - 11 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2018, Vol 58, p. 263-276 - 14 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Studia Lulliana 2020, Vol 60, p. 211-225 - 15 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2013, Vol 53, p. 215-226 - 12 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 179-191 - 13 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2015, Vol 55, p. 209-217 - 9 p. - 
Ver registro completo
Crònica  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2016, Vol 56, p. 252-270 - 19 p. - 
Ver registro completo
Crónica del I Congreso Internacional de Lulismo  - Oliver, Antonio
Studia Lulliana 1960, Vol 4 f1, p. 103-112 - 10 p. - 
Ver registro completo
Cronología de las cinco primeras estancias del Bto. Ramón Llull en la corte papal: Fecha del "Desconhort"  - Garcías Palou, Sebastián
Studia Lulliana 1966, Vol 10 f1 p. 81-94 - 13 p. - 
Ver registro completo
Crusading and the Penitential Life: James of Vitry’s Crusade Sermon Models and Llull’s De fine  - Beattie, Pamela
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 33-66 - 34 p. - 
Ver registro completo
Culte a Ramon Llull: discòrdies i controvèrsies - Ferrer Flórez, Miguel
Studia Lulliana 2001, Vol 41, p. 65-89 - 25 p. - 
Ver registro completo