Examina


Teoría del amor, en el «Libro del amigo y del Amado», de Ramon Llull  - Oltra, Miguel
Studia Lulliana 1973, Vol 17 f2-3, p. 179-191 - 13 p. - 
Ver registro completo
The textual tradition of the Tabula generalis: from Ramon Llull to the critical edition in ROL XXVII - Tenge-Wolf, Viola
Studia Lulliana 2003, Vol 43, p. 39-56 - 17 p. - 
Ver registro completo
The tradition of the "Art brevis"  - Artus, Walter W.
Studia Lulliana 1969, Vol 13 f2-3 p. 153-182 - 29 p. - 
Ver registro completo
The Ur-text of Late Medieval and Renaissance Lullian Logic. Textual Interrelations Between the Nove introductiones and Two Traditional Pseudo-Lullian Handbooks of Logic: The Logica parva and the Logica brevis et nova  - Buonocore, Eleonora; Yale University
Studia Lulliana 2013, Vol 53, p. 23-66 - 44 p. - 
Ver registro completo
Theologia Raymundi Lulli memoriter epylogata  - Imbach, Ruedi
Studia Lulliana 1979, Vol 23 f2-3, p. 185-193 - 9 p. - 
Ver registro completo
Theorie et pratique de l'allegorie dans le "Libre de Contemplació"  - Llinarès, Armand
Studia Lulliana 1971, Vol 15 f1 p. 5-34 - 30 p. - 
Ver registro completo
Tomistes i Lul·listes al segle XVIII a Santa Maria del Camí  - Capó Juan, Josep
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f1 p. 47-58 - 11 p. - 
Ver registro completo
Tradició manuscrita i impresa del "Llibre d'Amic i Amat»  - Guilleumas, Rosalia
Studia Lulliana 1972, vol 16 f1, p. 12-17 - 7 p. - 
Ver registro completo
Tradició manuscrita i procés editorial del Liber de potentia, obiecto et actu de Ramon Llull  - Gómez Llauger, Núria
Studia Lulliana 2010, Vol 50, p. 51-72 - 22 p. - 
Ver registro completo
Tradizione e traduzione nel corpus lulliano  - Pistolesi, Elena
Studia Lulliana 2009, Vol 49, p. 3-50 - 48 p. - 
Ver registro completo
Traducciones arábigo-latinas en el siglo XIV o a fines del siglo XIII  - Alonso Alonso, Manuel
Studia Lulliana 1964, Vol 8 f1-2, p. 54-65 - 13 p. - 
Ver registro completo
Tres temas sobre el "Libro de Amigo y Amado"  - Navarro, J.
Studia Lulliana 1961, Vol 5 f3, p. 305-306 - 2 p. - 
Ver registro completo