Examina


Raimund Lulls auffassung van der Logik  - Wolfram Platzeck, Erhard
Studia Lulliana 1958, Vol 2 f3, p. 273-296 - 24 p. - 
Ver registro completo
Raimund Lulls auffassung von der Logik  - Wolfram Platzeck, Erhard
Studia Lulliana 1958, Vol 2 f1, p. 5-36 - 32 p. - 
Ver registro completo
Raimundo Llull y la paz universal  - Gibert, Rafael
Studia Lulliana 1966, Vol 10 f2 p. 153-170 - 18 p. - 
Ver registro completo
Raimundo Lulio y sus biógrafos  - Quadrado, José María
Studia Lulliana 1969, Vol 13 f1 p. 83-90 - 8 p. - 
Ver registro completo
Raimundus Lullus und Johann Heinrich Alsted  - Madre, Alois
Studia Lulliana 1960, Vol 4 f2, p. 167-180 - 14 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull a la música  - Bover, Jaume; Parets, J.
Studia Lulliana 1998, Vol 38, p. 93-95 - 3 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull and the virtus verborum: A theological exploration  - Mayer, Annemarie
Studia Lulliana 2020, Vol 60, p. 37-56 - 20 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull en el "Enchiridion Simbolorum", de Heinrich Denzinger  - Bauzá, Manuel
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f1 p. 21-32 - 12 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull en Oriente (1301-1302): circunstancias de un viaje circunstancias de un viaje - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 1997, Vol 37, p. 25-78 - 54 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull i la tradició literària  - Badia, Lola
Studia Lulliana 1988, Vol 28 f2, p. 121-138 - 18 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull i Nicolau de Cusa (A la llum dels manuscrits lul·lians de la Biblioteca cusana) - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1960, Vol 4 f2, p. 129-150 - 22 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y el judaísmo en el marco histórico de la Edad Media hispana  - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1966, Vol 10 f1 p. 5-46 - 41 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y el judaísmo en el marco histórico de la Edad Media hispana  - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f2-3 p. 131-144 - 14 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y el teatro mallorquín setecentista  - Garcías Estelrich, Domingo
Studia Lulliana 1999, Vol 39, p. 55-84 - 30 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y Johannes Scotus Eriugena  - Yates, Frances A., (Frances Amelia)
Studia Lulliana 1962, Vol 6 f1-2, p. 71-82 - 13 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y la "De divisione naturae"  - Pring-Mill, R.D.F.
Studia Lulliana 1963, Vol 7 f2-3, p. 167-180 - 14 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y la geometría: de la cuadratura del círculo a la Figura medii trianguli pasando por la Figura plena  - Planas Mulet, Pere Joan
Studia Lulliana 2020, Vol 60, p. 83-134 - 52 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y la tradición del eremitismo apostólico  - Allerit, Odette d'
Studia Lulliana 1962, Vol 6 f1-2, p. 105-116 - 11 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y las tres potencias del alma  - Pring-Mill, R.D.F.
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f2-3 p. 101-130 - 30 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1966, Vol 10 f2 p. 171-192 - 22 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1972, Vol 16 f1, p. 37-47 - 11 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1965, Vol 9 f2-3 p. 193-206 - 14 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1971, Vol 15 f1 p. 55-66 - 12 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1970, Vol 14 f2-3 p. 163-180 - 17 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1969, Vol 13 f2-3 pp. 133-152 - 19 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull y los orígenes de la literatura catalana  - Colom Ferrà, Guillem
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f2-3 p. 175-200 - 26 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull y Ramón Martí  - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1988, Vol 28 f1, p. 1-37 - 37 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull's concept of creation  - Artus, Walter W.
Studia Lulliana 1986, Vol 26 f1, p. 23-68 - 46 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull's Llibre de santa Maria: Theodicy, ontology and initiation  - Jane Boss, Sarah
Studia Lulliana 2011, Vol 51, p. 25-51 - 27 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull, creador de la llengua literària  - Martí Castell, Joan
Studia Lulliana 1995, Vol 35, p. 31-49 - 19 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull, Liber Alquindi and Liber Telif  - Lohr, Charles
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f2-3 p. 145-160 - 16 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull, Logica brevis  - Lohr, Charles
Studia Lulliana 1972, Vol 16 f1, p. 1-11 - 11 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull, teòleg de la Immaculada  - Maduell, Àlvar
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 163-180 - 18 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull, trovador: A propósito de un estudio de Montoliu - Reichart, Dieter
Studia Lulliana 1963, Vol 7 f1, p. 75-78 - 4 p. - 
Ver registro completo
Ramón Llull: Unificación y polarización - Font Puig, Pedro
Studia Lulliana 1966, Vol 10 f2 p. 193-228 - 36 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull: relació, acció, combinatòria i lògica moderna - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1994, Vol 34, p. 51-74 - 24 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull’s Disputatio quinque hominum sapientium: some remarks on the Latin version edited in ROL XXXV (2014)  - Tenge-Wolf, Viola
Studia Lulliana 2015, Vol 55, p. 31-53 - 23 p. - 
Ver registro completo
Ramon Llull’s gradualist solution to the hypothetical question: ‘Utrum Deus fuisset incarnatus, si non fuisset originale peccatum?’*  - Hughes, Robert D.; Universitat de Barcelona
Studia Lulliana 2013, Vol 53, p. 67-103 - 37 p. - 
Ver registro completo
Ramon Lull and the theory of voting  - Mc Lean, Iain; London, J.
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 21-37 - 17 p. - 
Ver registro completo
Raymond Lull et l'utopie  - Hillgarth, J. N.
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 175-185 - 11 p. - 
Ver registro completo
Raymond Lulle en arabe  - Moukarzel, Joseph
Studia Lulliana 2010, Vol 50, p. 3-20 - 18 p. - 
Ver registro completo
Raymundi Luyl testamentum factum anno 1281  - Linean, Peter
Studia Lulliana 1967, Vol 11 f2-3 p. 181-186 - 5 p. - 
Ver registro completo
Razón y fe en Llull y Descartes  - Guy, Alain
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f1, p. 59-79 - 21 p. - 
Ver registro completo
Reason and Revelation: The coincidence of opposites in Ramon Llulls thought - Cofresi, Lina L.
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 211-214 - 4 p. - 
Ver registro completo
Recomposició d'un antic còdex lul·lià  - Soler i Llopart, Albert
Studia Lulliana 2005-06, Vol 45-46, p. 75-83 - 9 p. - 
Ver registro completo
References et influences Arabes Dans le Libre de contemplació - Llinarès, Armand
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f2, p. 109-127 - 19 p. - 
Ver registro completo
Reimpresión de la edición moguntina de las obras latinas del Bto. Ramón Llull  - Bauzá, Manuel
Studia Lulliana 1965, Vol 9 f2-3 p. 251-254 - 4 p. - 
Ver registro completo
Reinterpretracions i reelaboracions de la tradició en alguns exemples del Llibre de meravelles de Ramon Llull  - Bonillo Hoyos, Xavier
Studia Lulliana 2016, Vol 56, p. 3-33 - 31 p. - 
Ver registro completo
Relación jurídica entre dos nombres parroquiales, en la Mallorca del s. XIV  - Guasp Gelabert, Bartolomé
Studia Lulliana 1971, Vol 15 f1 p. 99-100 - 2 p. - 
Ver registro completo
Relaciones del Cister y de San Bernardo con el Bto. Ramón Llull  - Seguí, Gabriel
Studia Lulliana 1964, Vol 8 f3, p. 171-190 - 19 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Studia Lulliana 2019, Vol 59, p. 135-213 - 79 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Studia Lulliana 2020, Vol 60, p. 167-209 - 43 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 123-182 - 60 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2013, Vol 53, p. 131-214 - 84 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2016, Vol 56, p. 175-250 - 77 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 117-178 - 62 p. - 
Ver registro completo
Ressenyes  - Maioricensis Schola Lullistica
Studia Lulliana 2011, Vol 51, p. 143-188 - 46 p. - 
Ver registro completo
Retórica y lulismo en Diego de Valades  - Beuchot, Mauricio
Studia Lulliana 1992, Vol 32 f2, p. 153-161 - 9 p. - 
Ver registro completo