Examina


¿Qué año escribió Ramón Llull la "Doctrina Pueril"?  - Garcías Palou, Sebastián
Studia Lulliana 1968, Vol 12 f1 p. 33-46 - 13 p. - 
Ver registro completo
Quelques aspects de la philosophie juive d' Espagne au XIV siècle  - Vajda, Georges
Studia Lulliana 1964, Vol 8 f1-2, p. 41-53 - 13 p. - 
Ver registro completo
Quelques sur les versions russes des écrits et commentaires lulliens  - Zoubou, V.P.
Studia Lulliana 1958, Vol 2 f1, p. 63-66 - 4 p. - 
Ver registro completo
Qüestió de noms: de la Vita coaetanea a la Vita magistri Raymundi  - Santanach i Suñol, Joan
Studia Lulliana 2018, Vol 58, p. 67-76 - 10 p. - 
Ver registro completo
Qui était Libanius Gallus, le maitre de Jean Trithème?  - Secret, François
Studia Lulliana 1962, Vol 6 f1-2, p. 127-138 - 11 p. - 
Ver registro completo
Qui té por de Ramon Llull?  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 2014, Vol 54, p. 87-99 - 13 p. - 
Ver registro completo
«Quod est haec ars inventiva?» (L'Art de Llull i la dialèctica escolàstica) - Ruiz Simon, Josep Maria
Studia Lulliana 1993, Vol 33 f2, p. 77-98 - 22 p. - 
Ver registro completo