Examina


Natura i semblança del color a l'Opus lul·lià: una aproximació - Badia, Lola
Studia Lulliana 2003, Vol 43, p. 3-38 - 36 p. - 
Ver registro completo
Índex d'obres lul·lianes  - Maioricensis Schola Lullistica (Palma)
Studia Lulliana 2020, Vol 60, p. 226-228 - 3 p. - 
Ver registro completo
Índole científica del saber teológico, según el Beato Ramón Llull  - Garcías Palou, Sebastián
Studia Lulliana 1958, Vol 2 f3, p. 317-322 - 6 p. - 
Ver registro completo
Necesidad de vigencia de la primera intención luliana  - Antón Cuadrado, Enrique de
Studia Lulliana 1961, Vol 5 f3, p. 243-262 - 20 p. - 
Ver registro completo
Nomenament de qüestors i baciners per a la canonització de Ramon Llull, 1671  - Rosselló, Ramon; Bover, J.
Studia Lulliana 1999, Vol 39, p. 99-101 - 3 p. - 
Ver registro completo
« ... nos emperó fem aquest libre artificialment...». L’ars combinatoria lulliana strumento dell’etica civile nel Llibre de virtuts e de pecats  - Evangelisti, Paolo; Università degli Studi, Trieste
Studia Lulliana 2012, Vol 52, p. 55-80 - 26 p. - 
Ver registro completo
Nota sobre els manuscrits lul·lians a l'Abadia St. Georgenberg, Fiecht  - Fidora, Alexander
Studia Lulliana 2004, Vol 44, p. 89-94 - 6 p. - 
Ver registro completo
Nota sobre la pregunta antropològica lul·liana  - Trias Mercant, Sebastià
Studia Lulliana 2000, Vol 40, p. 111-115 - 5 p. - 
Ver registro completo
Nota suplementària a "Problemes de cronologia lul·liana"  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1977, Vol 21 f3, p. 221-224 - 4 p. - 
Ver registro completo
Notas cronológicas sobre dos obras lulianas de 1304  - Gayà Estelrich, Jordi
Studia Lulliana 1994, Vol 34, p. 105-112 - 8 p. - 
Ver registro completo
Notas sobre la astronomía y la astrología de Lull  - Samso, Julio
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f2, p. 199-220 - 22 p. - 
Ver registro completo
Note sulle definizioni lulliane  - Pistolesi, Elena
Studia Lulliana 2009, Vol 47, p. 51-69 - 19 p. - 
Ver registro completo
Notes de bibliografia i cronologia lul·lianes  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 1980, Vol 24 f1, p. 71-86 - 16 p. - 
Ver registro completo
Notes per a la cronologia del cicle de l'Ars compendiosa inveniendi veritatem  - Santanach, Joan
Studia Lulliana 2000, Vol 40, p. 23-46 - 24 p. - 
Ver registro completo
Notes per a la cronologia del cicle de l'Art demostrativa  - Bonner, Anthony
Studia Lulliana 2002, Vol 42, p. 57-61 - 5 p. - 
Ver registro completo
Notes per a una valoracio del lèxic de Ramon Llull  - Moll, Francesc de B. (Francesc de Borja)
Studia Lulliana 1957, Vol 1 f2, p. 157-206 - 50 p. - 
Ver registro completo
Notes sobre la relació d'Edgar Allison Peers amb Salvador Galmés  - Rosselló Bover, Pere
Studia Lulliana 2010, Vol 50, p. 97-104 - 8 p. - 
Ver registro completo
Notizia di due manoscritti lulliani a Firenze  - Pomaro, Gabriella ; Pereira, Michella
Studia Lulliana 1998, Vol 38, p. 63-84 - 21 p. - 
Ver registro completo
Noves dades entorn del "Lul·lisme"de Nicolau de Cusa  - Colomer, Eusebi
Studia Lulliana 1981_1983, Vol 25 f1, p. 67-81 - 15 p. - 
Ver registro completo
Nuevos datos sobre el primitivo ermitorio de R. Llull en el monte de Randa  - Morey Mora, Guillem
Studia Lulliana 1975, Vol 19 f1-3, p. 117-120 - 4 p. - 
Ver registro completo
Nuevos documentos lulianos de los siglos XIII y XIV  - Palma de Mallorca, Andrés de
Studia Lulliana 1958, Vol 2 f3, p. 323-324 - 2 p. - 
Ver registro completo
Nuevos documentos sobre el lulismo de Juan de Herrera  - Pérez Martínez, Lorenzo
Studia Lulliana 1970, Vol 14 f1 p. 71-82 - 12 p. - 
Ver registro completo
Nuevos documentos sobre la familia de Ramón Llull  - Pérez Martínez, Lorenzo
Studia Lulliana 1971, Vol 15 f1 p. 93-98 - 6 p. - 
Ver registro completo